Voordelen van een mobiele ijsbaan

Nijdam is een grote speler in Nederland op het gebied van verhuurschaatsen. Deze worden vaak gebruikt op (mobiele/tijdelijke) ijsbanen. Natuurlijk gaat er niets boven echt natuurijs, maar met de relatief zachte winters, is een mobiele ijsbaan natuurlijk een goed alternatief. Hieronder wordt in rapportvorm weergegeven wat exact de voordelen zijn van een mobiele schaatsbaan. 
Bent u misschien op zoek naar het overzicht van de mobiele schaatsbanen in Nederland  of wilt u meer informatie over de verhuurschaatsen van Nijdam®?
Tegenwoordig zijn er ook kunstijsbanen (bestaande uit bijvoorbeeld synthetische platen) welke gemakkelijk voor een korte periode geplaatst kunnen worden, zoals bij onderstaand personeelsfeestje bij Nijdam® zelf (zie foto hieronder).

Foto: Tijdelijke schaatsbaan tijdens personeelsfeest

In het winterseizoen 2006/2007 heeft Insight Onderzoeksbureau van de NHTV Internationale Hogeschool Breda in opdracht van Ice-World in vier landen van West-Europa onderzoek gedaan naar de effecten van mobiele ijsbanen op stadscentra.

Foto: Schaatsbaan Leidschendam met de rode Nijdam® schaatsen.

De achterliggende doelstelling van Ice-World was om voldoende relevante informatie wetenschappelijk te laten verzamelen, teneinde gemeenten, winkeliers en sponsoren te motiveren om bij te dragen aan de totstandkoming van een ijsbaanproject in hun stadscentrum.
Alhoewel het onderzoek zich in eerste instantie diende te richten op de financieel-economische effecten van een ijsbaanproject, bleek gaande het onderzoek, dat er ook meetbare positieve effecten waren op sociaal-maatschappelijk terrein. Een vervolgonderzoek op dat gebied is daarom in voorbereiding.

Het onderzoek signaleerde op sociaal-maatschappelijke terrein o.a. de volgende effecten. Een mobiele ijsbaan:

 • heeft een sociaal en breed toegankelijk karakter
 • is een ontmoetingsplaats waar bevolkingsgroepen daadwerkelijk met elkaar integreren
 • betekent een sportieve en kwalitatieve upgrade voor de gemeente.
  Daarnaast geeft een mobiele ijsbaan een aanzet tot gezond en sportief gedrag, ijspret en gezelligheid. Vermaak en ontspanning!

Onderstaand een greep uit de financieel-economische conclusies van het onderzoek:

 1. Vele tienduizenden, uit de meest recente telling gemiddeld 50.000 actieve en passieve recreanten komen naar een mobiele ijsbaan in een stadscentrum. De bestedingen bestonden uit uitgaven aan schaatshuur, entree, eten en drinken (zowel op als buiten de ijsbaan), overnachtingen, reiskosten en aankopen bij de detailhandel.
 2. 60% van de bezoekers is speciaal voor de ijsbaan naar het stadscentrum gekomen. Dit impliceert dat 60% van de totale bestedingen als additioneel mag worden aangemerkt. Zonder de ijsbaan was 60% van de bezoekers niet naar het stadscentrum gekomen.
 3. Gemiddeld is men 1,3 uur langer in de stad gebleven omdat er een ijsbaan aanwezig was. Een langere verblijfsduur heeft een aangetoond positief effect op de bestedingen van de bezoekers.
 4. Van de ondernemers is bijna 85% van mening dat de ijsbaan een positieve bijdrage aan de sfeer in de stad levert.
 5. 41% van de ondernemers genereert (veel) meer omzet door de aanwezigheid van de ijsbaan
 6. 88% van de ondernemers staat positief tegenover de aanwezigheid van een ijsbaan voor het volgende jaar.

Foto: Schaatsbaan Bussum, met de typische oranje Nijdam® schaatsen.

Kortom

De mobiele ijsbaan levert extra inkomsten op en heeft bovendien positief effect op sociaal-maatschappelijk gebied. Mobiele ijsbanen zijn in stadscentra niet meer weg te denken. Op het mooiste plein van de mooiste steden komt u de mobiele ijsbanen van Ice-World tegen. De grote markt of een ander gezichtsbepalend prominent plein komt hier vaak voor in aanmerking. Het evenement leent zich uitstekend voor publicitaire doeleinden en vermaak. Televisie (plaatselijk of landelijk), de pers en radio besteden zeer veel aandacht aan deze leuke, speelse, tijdelijke attractie in de stad.

Bron: NHTV Hogeschool te Breda

Ga terug naar alle Nijdam® schaatstips.

Nijdam weetjes
Even over veiligheid
Bekijk nu de meisjes collectie
Bekijk nu de jongens collectie
Bekijk nu de heren collectie
Bekijk nu de dames collectie
Heeft u een vraag? Ga dan naar contact
Blijf op de hoogte - volg ons laatste nieuws
© 2019 Nijdam is een geregistreerd merk van Schreuders Sport International B.V. te Leerdam | Contact